Bardzo się cieszymy, że postanowiłeś/postanowiłaś ubiegać się o stypendium Horyzonty Ardagh. Zanim przystąpisz do wypełnienia formularza, pamiętaj, aby przygotować wszystkie dokumenty:

  • rekomendację wychowawcy / trenera / dyrektora szkoły
    (formularz do pobrania tutaj)
  • skany dyplomów, nagród, certyfikatów – wszystkiego, czym chcesz się pochwalić.

Jeśli nie ukończyłeś jeszcze 18 lat, wypełnij formularz razem z opiekunem.

Informacje o osobie ubiegającej się o stypendium:

(Uwaga! o stypendium mogą się ubiegać wyłącznie osoby zamieszkujące powiat gostyński, pilski lub wyszkowski)

Informacje o osobie upoważnionej do podpisania umowy stypendialnej

(dotyczy kandydatów do programu, którzy są niepełnoletni)

Informacje o szkole

Zaznacz dziedzinę, w której się wyróżniasz:


Nauki ścisłe:

Opisz dyscyplinę, w której się specjalizujesz.
Odpowiedz na pytanie, dlaczego właśnie ona jest dla ciebie fascynująca?

Opisz swoje dotychczasowe osiągnięcia

(uczestnictwo w olimpiadach, projektach, konkursach, organizacjach, kołach, wolontariatach itp.)

Odpowiedz na pytanie, dlaczego właśnie ty powinieneś / powinnaś otrzymać stypendium ardagh glass? Przekonaj nas

Wyjaśnij, na co chciałbyś / chciałabyś przeznaczyć pieniądze ze stypendium?

Opisz swoje plany na przyszłość

Załącz skany dyplomów, certyfikatów, wyróżnień – wszystko to, czym chcesz się pochwalić

(Dopuszczalne pliki: pdf, doc, docx, zip. Maks. rozmiar jednego pliku: 5MB.)

Załącz rekomendację wychowawcy / trenera / dyrektora szkoły

(Dopuszczalne pliki: pdf, doc, docx, zip. Maks. rozmiar jednego pliku: 5MB.)


Oświadczam, że:* pola wymagane


Dziękujemy za Twój wniosek. Na podany adres mailowy prześlemy potwierdzenie zgłoszenia. Jeśli miałeś / miałaś jakiś problem z załączeniem dokumentów, możesz przesłać je na adres: horyzonty@ardaghgroup.com