Autorką tych mądrych słów jest Ella Fitzgerald – światowej sławy wokalistka jazzowa, świadoma swojego wielkiego talentu oraz tego, co chce robić w życiu. Wychowywała się na ulicy, ale ta biedna, czarnoskóra dziewczyna doskonale wiedziała, że śpiew to wielki dar, dzięki któremu może coś w życiu osiągnąć.
Być może masz jakieś predyspozycje, hobby, pasję, którą traktujesz naprawdę poważnie i chcesz ją rozwijać, ale brakuje Ci na to środków? Wygląda na to, że dobrze trafiłeś/trafiłaś. Program Stypendialny Horyzonty Ardagh powstał właśnie po to, żeby wspierać młode talenty!

Czym jest program Horyzonty Ardagh?

Horyzonty Ardagh to program stypendialny, który ma na celu wspierać uzdolnioną młodzież z powiatów gostyńskiego, pilskiego i wyszkowskiego. To właśnie w tych powiatach działają zakłady produkcyjne fundatora stypendium – firmy Ardagh Glass S.A.
Nasze huty szkła znajdują się w małych miejscowościach. Dzieciaki ze wsi i miasteczek nie mają takich samych szans edukacyjnych, jak te z dużych aglomeracji. Ponieważ jesteśmy społecznie odpowiedzialni, postanowiliśmy wesprzeć zdolnych młodych ludzi pochodzących z naszych regionów. W tym celu właśnie stworzyliśmy program Horyzonty Ardagh. Stypendia, które wypłacamy uzdolnionej młodzieży, traktujemy jako inwestycję w nasze regiony
– Kamil Kantecki, Dyrektor Operacyjny Ardagh Glass S.A.

Co daje program Horyzonty Ardagh?

Przede wszystkim wsparcie finansowe.
Uczestnik naszego programu stypendialnego otrzymuje 10 000 złotych!
Tę kwotę wypłacamy w ratach po 1000 złotych
(w czasie od września do czerwca). Mocno wierzymy w to, że te środki finansowe pozwolą Ci rozwinąć skrzydła.

Kryteria formalne

W programie możesz wziąć udział, jeśli zamieszkujesz jeden wyżej wymienionych powiatów oraz jesteś uczniem/uczenicą:

  • klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej
  • szkoły ponadpodstawowej (do ukończenia 20 roku życia)

...i wykazujesz niezwykłe zdolności w następujących dziedzinach:

  • sportowych
  • artystycznych (literackich, muzycznych, plastycznych)
  • obejmujące nauki ścisłe tj.: chemię, biologię, matematykę, fizykę.

Uwaga! Jeśli masz pasję, która nie wpisuje się w powyższe ramy, nie martw się. Dopuszczamy przyznanie stypendium spoza wymienionych dziedzin. Przekonaj nas, że warto w Ciebie inwestować...

Stypendium jest wypłacane w danym roku szkolnym dla jednego stypendysty z każdej lokalizacji:
z powiatu gostyńskiego, z powiatu pilskiego i z powiatu wyszkowskiego. Zatem jednocześnie Ardagh Glass S.A.
swoim wsparciem obejmuje 3 osoby.

Jak aplikować?

Aplikacja odbywa się online.

Przed przystąpieniem do rekrutacji pobierz formularz Rekomendacja Nauczyciela / Trenera i poproś swojego nauczyciela/dyrektora szkoły/trenera/opiekuna ogniska o wypełnienie dokumentu.

Jeśli nie jesteś jeszcze pełnoletni / pełnoletnia poproś o pomoc w wypełnieniu wniosku swojego rodzica.